1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

A A A

Заяви Е-услуга

Заяви е-услуга чрез Административната информационна система на Община град Добрич

Заяви услуга без електронен подпис

 

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Срок за издаване и Цена на услугата:

Стандартна - 2,00 лв./ бр. издава се до 7 дни

Бърза - 5,00 лв./ бр., издава се в срок до 3 дни.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 07

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  


09:26:42, 1 Април 2024