Местни данъци и такси

Задължения се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на Дирекция " Местни данъци и такси " към Община град Добрич на адрес: ул. " Независимост " № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
 • на касите на Изипей АД в цялата страна;
 • на касите на Фастпей АД в цялата страна;
 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

  Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич

  BIC: IABGBGSF   IBAN: BG12IABG74958400875901

Кодове за видове плащания:

 • данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
 • данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 44 25 00
 • такса за битови отпадъци - 44 24 00
 • данък върху превозните средства - 44 23 00
 • патентен данък - 44 14 00
 • такса за притежаване на куче - 44 80 13
 • туристически данък - 44 28 00

Проверка и възможност за заплащане на дължими данъци и такси посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация (необходима е регистрация с ел. подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП. Влиза се последователно в следните менюта: "Моето простанство",  "Задължения", "Проверка на задължения за местни данъци и такси" ).

Допълнителни въпроси и информация за начините на плащане, и за предоставяните услуги могат да се отправят на място в Дирекция " Местни данъци и такси " към Община град Добрич и на телефон 058/603 196, както и на e-mail: [email protected].

Съгласно чл.41, ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, всички административни услуги могат да се извършват бързо в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявление от клиента. За бърза услуга се заплаща размера на таксата увеличен 2,5 пъти.