Месечни отчети на бюджета на Община град Добрич и на сметките за средства от Европейския съюз