Общински младежки център "Захари Стоянов"

A A A
Общински младежки център

гр. Добрич, пл. „Стария орех" 1, п.к.15,
тел: 058 602 691; 058 600 148; 058 602 535,
[email protected]www.ycd.bg

Младежкият център създава вдъхновяваща среда за артистични и творчески дейности за деца и млади хора.

Центърът предлага висококачествена инфраструктура, с подходяща архитектура и функционалност на залите, което създава перфектни условия за изява. Комплексните дейности и качествени услуги осигуряват приятен престой, включително и възможност за настаняване.

Дейностите на младежкия център са фокусирани върху децата и младежите, както и към работещи с тях.

Основни принципи при работата на центъра са иновативност, креативност, разнообразие, откритост, етичност и толерантност.

Младежкият център е открит през 1974 г. и продължава да надгражда дейността си и разширява предлаганите услуги, за да отговори адекватно на потребностите на целевите групи.

Младежкият център си партнира с младежки работни групи, училищни групи, културни организации, неправителствени организации, общински, държавни и международни структури/организации. Това води до взаимно обогатяване и предлагане на гъвкави и достъпни дейности, с отворен характер.

Младежкият център ежегодно реализира конкурси на различни теми, на регионално, национално и европейско ниво. Част от тях са:

  • Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“
  • Областен научен конкурс „Науката на живо“
  • Областен конкурс за есе
  • Национален конкурс за рисунка дигитална живопис и графика „Моята България“
  • Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ и др. 

Нашата мисия – да подкрепяме децата и младите хора, в процеса на тяхното развитие!

Свали в pdf