Контакти

A A A

ЕИК/БУЛСТАТ 000852932

ул. България 12
П.К. 20
Добрич – 9300
Тел.: +359 58 600  001 ÷ 004 / централа /
Факс: +359 58 600 166

e-mail: [email protected]

Работно време за граждани:

от 08:00 часа до 17:00 часа

 

Телефонен указател

Обратна връзка