Калина Георгиева - Секретар на Община град Добрич

A A A

Калина Георгиева - Секретар на Община град Добрич

1. Персонални данни  
Име, презиме, фамилия  Калина Георгиева
   
2. Образование, специалност  Висше, магистър - "Индустриален мениджмънт"
3. Професионална кариера  

Помощник-директор по административно-стопанска дейност във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ - 21.01.2013 г. - 18.11.2015 г.

 

Помощник-директор по административно-стопанска дейност в Професионална гимназия по строителство и архитектура „Пеньо Пенев“ - 25.01.2010 г. – 14.09.2012 г.

 

Регионален инспекторат по образованието, гр. Добрич - 13.01.2003 г. - 24.01.2010 г.

4. За контакти

Адрес:

Телефон:

Факс:

е-адрес:

 

9300 град Добрич, ул. България 12

058/ 600 306

058/ 600 165

[email protected]