Извършване на проверка от длъжностно лице от общинска администрация след завършване на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа (чл. 159 ал. 3 от ЗУТ)

A A A

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Срок: 7 дни;

Цена:

22.1 за обекти с квадратура:

- до 25 м²

15,00 лв./ бр.

- от 26 до 50 м²

20,00 лв./ бр.

- от 51 до 100 м²

25,00 лв./ бр.

- от 101 до 250 м²

30,00 лв./ бр.

- от 251 до 500 м²

35,00 лв./ бр.

- от 501 до 1000 м²

50,00 лв./ бр.

- над 1000 м²

70,00 лв./ бр.

22.2 за обекти на техническата инфраструктура

- до 1000 л.м

25,00 лв./ обект

- над 1000 л.м

25,00 лв.

+ 0,05 лв. за всеки следващ л.м

 

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG78UNCR70008425376568 Код за вид плащане: 44 80 01

„УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич BIC: UNCRBGSF

Файлове: