Издаване на заверен препис - извлечение от решения, протоколи, препис от Заповеди и т.н. по искане от съдебна или друга институция извън случаите по ЗДОИ

A A A


Срок за издаване: до 14 дни
 

15:56:58, 1 Юни 2023