Съобщение за изтичащи срокове на 25 май 2024 г. (събота) за подаване на заявления за гласуване в Изборите за членове на европейския парламент и за народни представители

A A A
Петък, 17 Май 2024

Напомняме, че на 25.05.2024г. изтичат сроковете за подаване на заявления

- за гласуване с подвижна избирателна кутия,

- за гласуване по настоящ адрес

- за гласуване на друго място само на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за народни представители, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите, които се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес.

На 24.05.2024г.(петък) и 25.05.2024г. (събота) е осигурено дежурство за прием на  заявления в дирекция ГРОН при Община град Добрич на ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич от 8.00 до 17.00 ч., както следва:

- Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 09 юни 2024 г. може да бъде издадено само на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за народни представители, членове на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите, които се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, след подаване на заявление-декларация (Приложение № 77-ЕП/НС) в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Срокът е до 25 май 2024 г.

* * *

- Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.

Срокът е до 25.05.2024 год. (събота)

* * * 

- Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление образец (Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес.

Когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин.

Срокът е до 25.05.2024 год. (събота)

 

Публикувана на: 17 Май 2024 08:59:32
Свали в pdf