Инж. Пенчо Керванов - Зам.-кмет "Устройство на територията"

A A A

Инж. Пенчо Керванов - Зам.-кмет "Устройство на територията"

1. Персонални данни

 

Име, презиме, фамилия

 инж. Пенчо Стойков Керванов

 

 

2. Образование, специалност

Техникум по строителство „П.Пенев“ гр. Добрич

специалност – строителство и архитектура

квалификация- строителен техник

 

Университет по архитектура строителство и геодезия – гр.София

Специалност – Стоителство на сгради и съоръжения

Направление – Строителство

Специализация – Конструкции

 Квалификационна степен - Магистър

3. Професионална кариера

 от 2001 г. – 2006 г. и 2009-2012 г.

„ЕРОХОЛЦ“ ООД, гр.Ген. Тошево

Строителен инженер

От 2006-2009 г.

Проектант-конструктор на свободна практика

От 02.01. 2013 г. до 25.05.2017 г.

Началник - Регионален отдел за „Национален строителен контрол“ – Добрич при РДНСК- Североизточен район

Oт 07.2017 до 2019 г.

Управител на „Керванов-74” ЕООД, с основна дейност проектиране на сгради и съоръжения-строителни конструкции

4. Обществени ангажименти

Член на Ротари клуб - Добрич

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

е-адрес:

 

 9300 град Добрич, ул. България 12

 058/601 204

 058/600 166

[email protected]