Инж. Мирослав Игнатов - Зам.-кмет "Устройство на територията"

A A A

Инж. Мирослав Игнатов - Зам.-кмет "Устройство на територията"

1. Персонални данни

 

Име, презиме, фамилия

 инж. Мирослав Недев Игнатов 

 

 

2. Образование,
специалност

Висше, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“

ВСУ „Любен Каравелов“ София

 

3. Професионална кариера

2021-2024 г. - Директор на ОП „Чиракман“ гр. Каварна

2021 г. - Директор на ОПУ Добрич

2017-2020 г. - технически ръководител и консултант на строителни обекти

2015-2016 г. – ръководител проект към „Понсстройинженеринг“ ЕАД гр. София

2006-2014 г. – ръководител „Игнатови корект“ ООД гр. Добрич

2003-2006 г. – лаборант към Лаборатория за изпитване на строителни материали на „Пътно строителство“ ЕАД Добрич

2002-2003 г. - инвеститорски контрол „Албена“ АД

1996-2000 г. – технически ръководител „РЕМС“ ЕТ гр. Добрич

1990-1991 г. – технически ръководител, капитално строителство „Фабрика за безалкохолни напитки“ гр. Добрич

4. Обществени ангажименти

 

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

Факс:

е-адрес:

 

 9300 град Добрич, ул. България 12

 058/601 204

 058/600 166

[email protected]