Терористични действия

A A A

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

  

Като тероризъм се разбират акции на насилие, за да се постигне определена промяна. Терорът служи като средство за натиск и преди всичко трябва да разпространи несигурност,  страх или да създаде симпатия и готовност за подкрепа.          

          Тероризмът  се осъществява чрез насилствени действия - убийства, бомбени експлозии, вземане на заложници, шантаж. Тези престъпления заедно или поотделно се използват, за да се създаде обща атмосфера на безпокойство и несигурност в обществото с цел силово налагане и утвърждаване на идеи или промяна на политическия или конституционно установен ред.

КАК ДА ПОСТЪПИМ, КОГАТО НАУЧИМ ЗА ПРЕДСТОЯЩ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

- възможно най-бързо сигнализирайте  в поделение на МВР или на телефон 112 -  кога и къде ще бъде извършен;
           - не се опитвайте сами да предотвратите терористичния акт. Възможно е с действията си  да станете жертва и/или да затрудните работата на службите за сигурност;
           - в случай, че забележите съмнителен предмет, безнадзорно намиращ се на необичайно място, притежаващ неспецифичен мирис, издаващ нехарактерен  шум, светлини или съдържащ непознати вещества, не пипайте и не позволявайте на никой да ги докосва. Незабавно сигнализирайте на телефон 112. Не споделяйте с никого какво сте забелязали освен пред полицейските органи. По същия начин постъпете при получаване на съмнителна пощенска пратка.
           - ако сте очевидец на извършващо се въоръжено нападение или убийство не се намесвайте, възможно е с действията си не само да усложните обстановката, но и да станете жертва. Опитайте се да запомните и по възможност да запишете това, което сте видели. Веднага сигнализирайте  на тел. 112.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО СЕ НАМИРАМЕ НА УЛИЦАТА?

- по възможност избягвайте големите тълпи от хора, напр. в големите търговски центрове, автобусни спирки, обществени пазари и др. Атентаторите почти винаги избират места, където има много хора на куп, за да извършат покушението си. При подобен вариант, ако човек не пострада от самия взрив, то паниката в тълпата може да го нарани.

- ако попаднете в панически бягаща тълпа, оставете се тя да ви води, но при удобен случай се откъснете от нея.

- разширете ръцете в лактите си, за да можете да дишате, ако сте притиснати.

- избягвайте едри хора и такива с много багаж (те се придвижват бавно), както и избягвайте да държите ръцете си в джоба.

- ако сте паднали на земята, опитайте всичко възможно да се изправите на крака. Ако не успеете, свийте коленете към главата си и прикривайте с ръце отново главата и тила си.

- за да се спасите от тълпата в обществена сграда, заемете позиция плътно до ъгъла или до стената, въпреки че от подобна позиция ще ви бъде трудно да стигнете до самия изход.

 

ПРИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ЗА БОМБЕНА ЗАПЛАХА

- всяко получено съобщение (телефон, устно или писмено – по факс; e-mail или по друг начин), във връзка със заплаха от терористичен акт, по никакъв начин не се приема като шега и се третира като истинско.

Получилият съобщението:

             • следва да запази спокойствие, да бъде учтив и да слуша внимателно;

            • да не разпада телефонната връзка дори и след като „отсреща“ телефона е затворен.

            • да потърси алтернативен начин да се обади на тел.112 и да съобщи, че в момента на телефон  ХХХ ХХХ ХХХХ (номера на телефона, на който е прието съобщението) се съобщава за бомбена заплаха или терористичен акт.

• ако обаждащия се е предразположен да говори, да му бъдат зададени насочващи въпроси, касаещи взривното устройство: кога ще избухне, каква е целта на заплахата, иска ли да загинат хора или само ще бъдат нанесени материални щети, кога и къде е поставено, какъв е вида на устройството и как изглежда, накъде да се евакуират хората, за да не загинат невинни

              • да помоли обаждащия се да повтори съобщението или поставените от него условия, под предлог, че не е чуто или разбрано добре (с цел печелене на време за проследяване на разговора).

            • да обърне внимание на следните характеристики на обаждащия се: пол и вероятна възраст, говор (бърз, бавен, отчетлив, заекващ, колеблив, изопачен, фъфлещ, носов, преправен, неясен и др.), глас (висок, крещящ, хриплив, мек, плътен, писклив, прегракнал, дълбок, пиян, дрогиран, учтив и др.), дефекти в говора, акцент (местен, чужд, диалект).

език  (отличен, правилен, лош, неприличен, богат, беден и др.), маниер (спокоен, разумен, обмислен, почтен, ядосан, неразумен, емоционален, шеговит, налудничав, странен, набожен, присмехулен и др.), шумов фон по линията (музика, улично движение, влакове, животни, самолети, забава, гласове, офис техника, заводски машини или сирени, камбанен звън, викове, бъркотия или тишина и др.).     

 

ПРИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

        - подаване информация на тел. 112 за мястото, характера, интензитета на действията;

        - данни за пострадали, наличие на щети,

        - данни за извършители и друга изисквана от компетентните органи информация;

        - осигурете възможност за безпрепятствено придвижване на линейки, на пожарни и полиция.

        - извършване на правилна преценка за необходимостта от предприемане на действия за

напускане на опасната зона /етаж или сграда/ или оставане в помещението / при затруднен достъп до евакуационните пътища – стълбища, коридори /

        - при избухнал пожар или взрив, закрийте носа и устата си с дреха, за да не се задушите, легнете временно на земята, докато се ориентирате в обстановката.

        - предприемане на действия за евакуация от мястото на поражението;

        - недопускане на хаотични и панически действия на евакуиращите се;

        - извършване на преброяване на евакуираните лица. При установяване на липсващо

лице (ако са познати) се уведомява компетентния орган , ръководещ действията на място или на тел. 112;

        - забранява се връщането на евакуирало се лице на мястото на поражението по каквито

и да било причини, дори и за оказване на помощ;

         - изпълнение указанията на компетентните органи

         - в случай, че представителите на пресата или други средства за масова информация искат да получат информация по случая за се обясни, че информация за случая може да се получи само от пресцентъра на МВР.

 

ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ХОРА ЗА ЗАЛОЖНИЦИ 

- ако помещението или превозното средство, в което се намирате е превзето от терористи, не ги гледайте в очите и не се втренчавайте в тях.

- ако някой от терористите захвърли оръжието си, не го вземайте, защото рискувате спецчастите да ви помислят за един от тях, а при възможност незабавно уведомете органите на реда

- не влизайте в преговори или в някакви разговори с извършителите по собствена инициатива и не предприемайте действия, които могат да провокират нападателя да използва оръжие.

- приемете тактиката на пасивното съпротивление:

- изпълнявайте указанията на терористите, не се съпротивлявайте, ако ви поискат вещите, дайте им каквото поискат.

- не реагирайте на провокации.

- при стрелба, легнете на земята или се скрийте зад стълбища, колони, дървета, масивни мебели, седалки, не тичайте.

Най-важното при всяка кризисна  ситуация е да не изпадате в паника, да се опитате да поемете контрол над собствените си емоции, което ще ви помогне да овладеете и ситуацията около себе си и най-важното да спасите живота си , а при възможност и живота на хората около Вас.

Последна промяна: 14:04:39, 11 Юли 2023
Свали в pdf