Инфраструктура и околна среда

Инфраструктура и околна среда
Д-р Емилия Баева
Инж. Пенчо Керванов
Зам.-кмет "Устройство на територията"
9300 гр. Добрич, ул. България 12
Приемни дни:
Вторник от 15.00 часа
тел: 058/601 204; факс: 058/600 166
e-mail: [email protected]