Проект "Изграждане на 4 броя Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Добрич"

Идентификация

Наименование: Изграждане на 4 броя ЦНСТ в гр. Добрич
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/037
Източник на финансиране: ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”
Срок на изпълнение: Начална дата     16.02.2012        Продължителност 24 месеца
Статус: В процес на изпълнение              
Описание
Цели: Общата  цел на проекта е трайната подмяна на институционалните грижи с нови възможности за децата с увреждания и техните семейства чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община град Добрич, допринасяща за предоставянето на нов вид услуги в общността.
Описание на проекта: Предвижда се изграждане на  4 броя ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство. Обект 1: Два центъра за настаняване от семеен тип УПИ XIVI в кв. 59 на ЖК „Балик – Йовково”,  Подобекти A и Подобект Б, и  Обект 2: Два центъра за настаняване от семеен тип УПИ III в кв. 62 на ЖК „Балик – Йовково”, Подобекти В и Подобект Г. Четирите ЦНСТ ще бъдат изградени и съобразени изцяло с Методическото ръководство за Център за настаняване от семеен тип за деца и обзаведени съгласно  изискванията за обзавеждане и оборудване за център за настаняване от семеен тип на ДАЗД от 07 юни 2011 г. Всяка отделна сграда за ЦНСТ ще бъде с капацитет 14 деца на възраст над 3 години(12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност).
Основни дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта;                              Дейност 2: Подготовка и изпълнение на строително-монтажни работи; Дейност 3: Авторски надзор;  Дейност 4: Строителен надзор; Дейност 5: Закупуване  на оборудване и обзавеждане;      Дейност 6: Одит на проекта;  Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност.
Финансова информация
Обща стойност на проекта: 2 866 713,02 лева
Размер на финансовата помощ: 2 866 713,02 лева
Допълнителен финансов принос на община Добрич: няма
Партньори
Партньори: няма
Изпълнители
Име на фирма/консорциум: "Селко 7" ЕООД
Предмет на договора: Услуги
Стойност на договора: 40 417,00 лв.
Срокове: Срок на изпълнение от 14.09.2011 до 25.09.2011  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: "Йордан Йорданов ПБ Добрич" ЕООД
Предмет на договора: Услуги - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и окомплектоване на проектното предложение.
Стойност на договора: 9 800,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 17.09.2011  до 28.09.2011 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: "ПОЛИБИС” ЕООД
Предмет на договора: Услуги - Разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки.
Стойност на договора: 14 500,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 16.05.2012  до 29.06.2012 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „Рекламна къща ЕОС”ООД
Предмет на договора: Услуги - Изпълнение на мерки за информация  и  публичност.
Стойност на договора: 8 370,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 6.11.2012  до 17.02.2014 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „РЕГОС”ООД
Предмет на договора: Услуги - Трасиране, определяне на ниво, контролиране и заснемане и предоставяне на материалите в Служба по геодезия, картография и кадастър.
Стойност на договора: 7 000,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 6.11.2012  до 31.10.2014 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „Жилфонд-инвест” ЕООД
Предмет на договора: Услуги - Упражняване на строителен надзор
Стойност на договора: 7 230,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение от 12.11.2012 год.  до 30 дни след издаване на акт обр.15 г.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „СЕЛКО  7”ООД
Предмет на договора: Услуги - Упражняване на авторски надзор
Стойност на договора: 13 000,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение - след протокол за откриване на строителна площадка до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.  -    Гаранционен срок - няма
Име на фирма/консорциум: „Добруджа Билдинг”ЕООД
Предмет на договора: Строителство - Изпълнение на СМР - изграждане на 4 бр.ЦНСТ
Стойност на договора: 2 239 762,62 лева
Срокове: Срок на изпълнение  от 24.07.2013 год. до 180 дни-    Гаранционен срок – съгл. действащото законодателство
Име на фирма/консорциум: „Джи Ес Малмгрен Интериърс”ООД
Предмет на договора: Доставка - Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар
Стойност на договора: 263 826,77 лева
Срокове: Срок на изпълнение: след заявка на Възложителя до 10 дни-    Гаранционен срок – съгл. договора
Име на фирма/консорциум: „Финанс Одит Консулт 2002” ООД
Предмет на договора: Услуга - Извършване на независим финансов одит по проект „Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич”
Стойност на договора: 1 440,00 лева
Срокове: Срок на изпълнение : до края на Договора за БФП-    Гаранционен срок – няма
 
Пресконференция:Презентации/публикации  
Конференция:Презентации/публикации  
Други събития:  
Фотогалерия
Снимки:  
Лице за контакт
Име и телефон за връзка: Даниела Милкова, 058 600 162    Ивайло Димитров, 058 601 209

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
21.94° C предимно облачно
Нагоре