Заповед 111/30.01.2012г. за организиране на базар "МАРТЕНИЦИ 2012"

 

З А П О В Е Д

№ 111

гр. Добрич, 30.01.2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2012 година, Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 25-16/16.09.2009 г. на Общински съвет град Добрич и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение 55-4/25.02.2003 г., посл. изм. и доп. с решение № 48-6 от 26.07.2011 г. на Общински съвет град Добрич, предложен модел от търговци по време на предварителните срещи, организирани от дирекция ИРЕФ на търговско нестационарно съоръжение за търговия на открито с мартеници и одобрен от гл. архитект

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Да се организира базар „Мартеници 2012" на площад „Свобода" и по бул. „25 септември" за периода от 13.02.2012 г. до 03.03.2012 г. включително, като в тази връзка:

1. Да се изготви схема на разполагане на местата и утвърди от гл. архитект на Общината, като всяко място е с площ не по-малка от 1.5 кв. м.

2. Съобразно обществените нужди от опазване на извършената реконструкция на пешеходна зона търговската дейност да се извършва, като участниците ползват собствени съоръжения за търговия на открито с унифициран дизайн, одобрен от главния архитект. Чертеж на търговското съоръжение, предложено от търговците да се публикува на е-сайт на общината и да се предоставя чрез Центъра за услуги и информация (ЦУИ) на Община град Добрич.

3. Да се изготви регламент за провеждане на базара, който в 3-дневен срок след утвърждаването му от Кмета да се обяви на информационното табло пред сградата на общината, в електронния сайт и Центъра за услуги и информация на Община град Добрич.

4. Разрешенията за ползване на местата да се издават в ЦУИ, съгласно регламента, като таксата - по 1 лв./кв.м. на ден да се заплаща при издаването на разрешението.

5. За осигуряване на нормалното протичане на общинското мероприятие да се засили контролът от страна на оправомощените общински служители, включително и през почивните дни.

Настоящата заповед да се публикува на е-сайт на общината в 3-дневен срок от подписването й.

         Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Д. Милкова - директор дирекция ИРЕФ и гл. арх. Б. Станчева.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Н. Петкова - зам.- кмет ИРЕФ.

         Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

         п

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк

05.06.2020

Община Добрич възстановява безплатния транспорт до Гробищния парк от 6 юни, когато християните отбелязват Черешова Задушница. Линията, която е договорена се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД. Автобусите тръгват в 8.30 и...

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк
ВИЖ ДОБРИЧ
16.08° C тъмни облаци
Нагоре