Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28 юли 2011 год. в заседателната зала на Община град Добрич се проведе Информационна среща на тема "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради". С презентацията може да се запознаете от тук.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ


На 30 юни 2010 г. изтече срока за регистриране на сградите/входовете в режим на етажна собственост, предвиден по ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, обн. ДВ бр.15/23.02.2010г.
Приканваме Председателите на управителни съвети (Управителите) да внесат в Община град Добрич - Център за услуги и информация:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сградата/входа в режим на етажна собственост;
2. Копие от ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание на собствениците;
3. Копие от „КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" с попълнени данни за собственици и обитатели.
Бланки може да закупите в Община град Добрич, „Център за услуги и информация", работно място „Устройство на територията" или да изтеглите от Сайта на Община град Добрич - www.dobrich.bg.

За собствениците на сгради в режим на етажна собственост, които все още не са регистрирани, Община град Добрич започва процедура за организиране провеждането на общи събрания.
Собственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Във връзка с изискванията на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС), обн. ДВ бр.6/23.01.2009г., в сила от 01.05.2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г. и НАРЕДБА №3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ (НСППРСРЕС), обн. ДВ бр.50/03.07.2009г., в сила от 07.07.2009г., Ви съобщаваме, че на 30.06.2010г. изтича срока  за провеждане на общи събрания за избор на Управителен съвет (Управител) и Контролен съвет (Контрольор) или учредяване Сдружение на собствениците.

Председателят на управителния съвет (Управителят) е задължен в 14-дневен срок от избирането му да внесе ЗАЯВЛЕНИЕ в Община град Добрич - Център за услуги и информация (ЦУИ),  за РЕГИСТРАЦИЯ на сградата/входа в режим на етажна собственост.

Бланка може да получите в Община град Добрич, работно място „Устройство на територията" в отдел „Център за услуги и информация" или да изтеглите от рубрика "Актуална тема" подрубрика "Управление на етажната собственост".

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.82° C ясно небе
Нагоре