Информация по проведени открити процедури

Oткрита процедура за обществена поръчка
с предмет: „Строителство на Клетка 1,
производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на
материали
на РД с. Стожер по Договорните условия на FIDIC за
строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя
(Червена книга)", като част от проект № DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Добрич", Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013г." № DIR-5112122-С011 - отваряне на постъпилите оферти на
19.02.2013г., 14.00 часа, малката заседателна зала на Община град Добрич. 

*** 

Открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет
«Извършване на одит по изпълнение
на дейностите и отчитане на разходите по проект № DIR
-5112122-13-81, «Изграждане на регионална
система за управление на отпадъци в регион Добрич»
, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." № DIR-5112122-С011 - отваряне на постъпилите оферти на
28.02.2013г., 10.00 часа, малката заседателна зала на Община град Добрич.

* * *

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строителен надзор за строителство на
регионално депо Стожер по FIDIC
" като част от проект No DIR-5112122-13-81
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Добрич", финанасиран по Опертативна програма "Околна
среда 2007-2013г.", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С011- отваряне на постъпилите оферти на
11.03.2013г., 13.00 часа, малката заседателна зала на Община град Добрич.

 


 

No


 

 

Предмет на ОП


 

 

Брой подадени оферти


 

 

Изпълнител


 

 

Стойност


 

 

Срок за изпълнение


 

 

1


 

 

Изпълнение на
  мерки за информация и публичност в рамките на проект DIR-5112122-13-81
  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
  Добрич"


 

 

4


 

 

Консорциум
  „Инфопубличност - Добрич"ДЗЗД
с членове


 

Фондация
  „Общество на познанието" и „Триера Комюникейшънс" ЕООД


 

 

51 799,00
  лв. без ДДС


 

 

30.04.2015г.


 

 

2


 

 

Осигуряване на
  експертни и технически услуги на звено за изпълнение на проект
  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
  Добрич"


 

 

2


 

 

Консорциум
  "Еко Зип Добрич 2012"

  с членове БЕФТ" ООД, „ИДЕЯ М" ЕООД, и „ДИ ДЖИ КОНСУЛТ" ЕООД


 

 

477 777,00
  лв. без ДДС


 

 

31.08.2015г.


 

 

3


 

 

Доставка на
  компютърна техника, офис оборудване и консумативи за целите на проект
  DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на
  отпадъците в регион Добрич"


 

 

6


 

 

„СТЕМО" ООД


 

 

53 618,80 лв. без
  ДДС


 

 

30.04.2015г.


  

Актуално

Кметът на Община град Добрич връчи купи на първенците от общински етап на ученическите игри за учебната 2021/2022 г.

27.06.2022

В  най-масовата спортна проява, организирана от Община град Добрич и Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“  се състезаваха 93 отбора с  889  ученици в седем вида спорт:...

Кметът на Община град Добрич връчи купи на първенците от общински етап на ученическите игри за учебната 2021/2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
25.31° C разкъсана облачност
Нагоре