15. Издаване на заповед на Кмета за настаняване в общински жилища и промяна на заповед

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Декларация по образец, на основание чл.7, ал.2 от Наредбата;

 -  Удостоверение от работодател за размера на годишното трудово възнаграждение /за предходните 12 месеца/ на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

-  Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич, Бюро по труда гр. Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/ли помощи, пенсии и др., в случай, че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/ли пенсионери; копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия; 

-  Удостоверение за застрахователна стойност за МПС;

- Копие от договор за наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне;

- Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова;

- Копие на документи за собственост, когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2,3,4 и 5 от Наредба

- Данъчна оценка на имоти и вещни права по чл. 6, ал. 2, т. 2,3,4 и 5 за имоти, които не са на територията на Община град Добрич;

- Други;

- Квитанция за платена цена;

 

За промяна на Заповед:

 

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 4 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 07

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C облачно
Нагоре