Изграждане на канализация в кв.Изгрев - 02.05.2006

ИЗГРАЖДАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. "ИЗГРЕВ", ГРАД ДОБРИЧ

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на малка обществена поръчка

"Изграждане канализация в кв. "Изгрев", град Добрич".

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Изграждане на смесена канализационна система от бетонови тръби на улична канализационна мрежа и сградни канализационни отклонения в кв. "Изгрев" по ул. "Агликина поляна", ул. "Купен", ул. "Тракия", ул. "Река Девня", ул. "Малина", ул. "Виолета", ул. "Хризантема", ул. "Калина", ул. "Детелина".

Място на изпълнение на поръчката

град Добрич - кв. "Изгрев"

Общо количество или обем:

Общата дължина на уличната канализация е 2 522м., а дължината на отливния канал - 198м. Каналите са предвидени от бетонови тръби Ф300, Ф400, Ф500 и стоманобетонови тръби Ф700. Дължината на предвидените за изграждане сградни отклонения е 1 770м. от бетонови тръби с диаметър Ф200.

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката:

Крайна дата: 31.12.2006

Условия, свързани с изпълнението на поръчката

СМР ще се реализират след получаване на средства от институцията, пред която е представен за финансиране проекта на Община град Добрич за изграждане на канализация в кв. Изгрев

Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора:

Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума в размер на 1 000лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка"АД клон Добрич банков код 13080425, сметка 5010000537.

Гаранцията за изпълнение е парична сума в размер на 1% от от стойността на договора за възлагане на поръчката.

Условия за участие:

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите:

Обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП и чл.21 от НВМОП.

Изискуеми документи-юридически статус:

Удостоверение за актуално състояние, декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелатвата по чл.47, ал.2 от ЗОП, попълнени количествено - стойностни сметки, описание на техническото оборудване, декларация за използване или не на подизпълнител, анализи на единичните цени и видове СМР и другите, съгласно Указанията за изготвяне на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма, посочени в Указанията за подготовка на офертата.

Условия за получаване на документацията за участие:

Получаване: до 02.05.2006 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 417 на Община град Добрич, срещу  документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на Център за услуги и информация (ЦУИ) – ет.1 при Община град Добрич

Срок за подаване на офертите:

До 17.00 часа на 02.05.2006 г.

Срок на валидност на офертите:

До 31.12.2006 г.

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 03.05.2006 г.

Час: 10.00 часа

Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:

инж. Румяна Чалъкова

ул.”България”-12 стая 419

тел. 058/ 601-209

факс: 058/ 600 – 166

e-mail: r_chalakova@dobrich.bg

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
19.28° C ясно небе
Нагоре