Почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на Община град Добрич - 01.06.2006

"ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ"

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на малка обществена поръчка:

"Почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на Община град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Ръчно и маханизирано почистване на участъци от дерето на Суха река и замърсени площи в различни райони на град Добрич.

Място на изпълнение на поръчката

Община град Добрич

Общо количество или обем:

Подлежащите на почистване отпадъци са в рамките на 30 000 до 50 000 куб.м.

Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора:

Гаранцията за участие е банкова гаранция или парична сума  в размер на 500лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка"АД клон Добрич банков код 13080425, сметка 5010000537.

Гаранцията за изпълнение е парична сума в размер на 2% от от стойността на договора за възлагане на поръчката.

 

Условия за участие:

 

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите:

Обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП и чл.21 от НВМОП, както и липсата на някои от документите, изискани от Възложителя.

Изискуеми документи-юридически статус:

Удостоверение за актуално състояние; декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1; декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП; описание на техническото оборудване; декларация за използването или не на подизпълнител; анализи на единичните цени на видовете СМР и другите, съгласно указанията за подготовка на офертата. Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма, посочени в указанията за подготовка на офертата.

Условия за получаване на документацията за участие:

Получаване: до 01.06.2006г.

Цена на офертата: 50 лв.

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 419 на Община град Добрич, срещу  документ за закупена документация от 50лв., внесени в касата на Център за услуги и информация (ЦУИ) – ет.1 при Община град Добрич

Срок за подаване на офертите:

До 17.00 часа на 01.06.2006 г.

Срок на валидност на офертите:

90 дни от крайния срок за получаване на офертите

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 02.06.2006 г.

Час: 10.00 часа

Място: Малката заседателна зала на Община град Добрич

Лице за контакти:

Теодора Петкова

ул.”България”-12 стая 419

тел. 058/ 601-209

факс: 058/ 600 – 166

e-mail: t_petkova@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
19.28° C ясно небе
Нагоре