СИНЯ ЗОНА - SMS ПАРКИРАНЕ НА НОМЕР 1358

 

Заповед № 10/08.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, относно утвърждаване на  Инструкция за работа при репатриране на неправилно паркирани МПС на територията на Община град Добрич.

 

Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

приложение 1 към Наредбата

приложение 2 към Наредбата

приложение 3 към Наредбата

приложение 4 към Наредбата

приложение 5 към Наредбата

приложение 6 към Наредбата

приложение 7 към Наредбата

приложение 8 към Наредбата

приложение 9 към Наредбата

приложение 10 към Наредбата

приложение 11 към Наредбата

приложение 12 към Наредбата

приложение 13 към Наредбата

приложение 14 към Наредбата

Община Добрич въведе нова възможност за заплащане на престоя в „Синя зона“. Вече  гражданите и гостите на града могат да използват кратък номер, който се изпраща на мобилен оператор. SMS номерът е 1358 и за час се заплаща такса от 1 лев. Паралелно със sms паркирането остава в сила и другия вид заплащане, който се таксува от служители на Община Добрич и е на същата цена. С новия вид за заплащане се цели подобряване на обслужването и ефективността при паркиране на моторни превозни средства.          

Режимът за платено паркиране "синя зона" на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа е със следния обхват:

1. Площад "Свобода" - от пешеходен проход /ганг/ на бл. „Свобода" до ул."д-р К. Стоилов";
2. Общински паркинг - територията между пл. "Свобода", търговски комплекс „КООП", бивш универсален магазин;
3. Ул. "д-р К. Стоилов" - от ул. "Цанко Церковски" до ул. „Димитър Петков";
4. Ул. "Охрид" - от ул. "Димитър Петков" до ул. „Даме Груев";
5. Ул. „Димитър Петков" - от ул. „Д-р К. Стоилов" до ул. „Отец Паисий" включително прилежащите й паркинги;
6. Ул. „Отец Паисий" - от ул. „Батак" до ул. „Генерал Гурко";
7. Ул. „Генерал Гурко" - от ул. „Отец Паисий" до бул. „25-ти септември";
8. Общински паркинг - територията между ул. „Генерал Гурко", ул. „Места" и Дом-паметник „Йордан Йовков".
9. Общински паркинг между ул. „Гоце Делчев" и ул. „Генерал Цимерман" - западно от автогара „Добрич".

10. бул."Трети март"  от Кръговото пред ПМГ "Иван Вазов" до входа на Градски парк.

11. бул. "Добруджа" от Кръстовището на бул."25-ти септември" до улл"Отец Паисий"

 

За тези зони гражданите ще заплащат само в делничните дни за периода от 08.00 до 18. 00 часа такса от 1 лев за час престой. Живеещите в района на платеното паркиране ще заплащат 12 лева на месец с ДДС. Цената за служебен абонамент е 60 лева на месец с ДДС. На улици, площади и паркинги общинска собственост, където е въведена "синя зона" са осигурени общо 41 места за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания. Местата за паркиране ще бъдат обозначени с пътен знак Д21 "Инвалид" и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ "Инвалид". Автомобилите, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в "синя зона" без да заплащат, на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от Кмета. Пред ДКЦ I са осигурени 3 места за автомобили и линейки на лечебното заведение. На тези места шофьорите, които водят болни хора ще могат да спират безплатно, след което трябва да освободят местата.

Въвеждането на „синя зона" е необходимо поради съществуващите сериозни проблеми с трафика и затрудненото паркиране, както и с организацията на движението, отнасяща се до зареждането на големия брой магазини, паркирането на пътни превозни средства по улични платна в централната градска част, тротоари, плочници и зелени площи. Въвеждането на платената зона се обуславя и от безразборното паркиране на МПС по тесните улици и тротоари в централна градска част. Новата наредба, регламентираща „синята зона" е съобразена с всички получени предложения по време на публичното обсъждане и са в унисон с нормативната уредба.

 

   

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
9.09° C предимно ясно
Нагоре