Обявление № 70-00-1345/22.06.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1345

град  Добрич 22.06.2016г.

        Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.454.17 в землището на гр.Добрич, с промяна предназначението на земеделската земя в за „ОО - Търговски обект за резервни части и консумативи - нови и втора употреба за товарни и леки автомобили”.

             Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

        На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

             

 
   

арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.93° C ясно небе
Нагоре