Община Добрич обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие "Обреден дом""

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“

Публичното обсъждане се обявява за срок до 28.06.2016 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

                                              

                                                            М О Т И В И

за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“

 

1. Причини и мотиви за приемане на предложените изменения

Настоящото предложение се отнася единствено до Приложение А и Приложение Б от Правилника за дейността на ОП Обреден дом Добрич, с които се приема организационно-управленска структура на общинското предприятие и се определя численост на персонала. С Решение № 35-5/29.06.2010 г. на Общински съвет град Добрич е приет Правилник за дейността на ОП „Обреден дом“, структура и числен състав. В Приложение А и Приложение Б на Правилника се вижда, че липсват бройки за работници по поддържане на гробищния парк, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост. Същевременно това обаче е вменено в предмета на дейност на предприятието. При приемането на бюджета на Община град Добрич за 2011 г. е утвърдена още една 1 (една) щатна бройка – гробар и числеността на персонала се увеличи на 21 (двадесет и една) щатни бройки.

Към момента гробищния парк се почиства от лица на социални помощи, насочвани от Дирекция „Социално подпомагане“. Месечно те полагат обществено полезен труд в рамките на 14 работни дни при 4-часово работно време. Като цяло тези лица са с ниска квалификация и не умеят да боравят с наличната техника – моторни коси, храсторези, кастрачка, моторен трион и др. Освен това през летния сезон голяма част от тях си намират сезонна работа и броят на насочваните лица драстично намалява. Това води до несвоевременно почистване на гробищния парк и натрупване на големи количества отпадъци. Възможно решение - обезпечаване на тази дейност с персонал от 5 щ. бр. работници по поддържане на гробищния парк.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията

Своевременно почистване на гробищния парк - събиране, товарене на отпадъци, косене на тревни площи, кастрене на дървета, метене на алеи и др. Недопускане възникване на пожароопасна среда. Създаване на по-приветлив вид на парка. Очакванията са след въвеждане на промените значително да се подобри ефикасността от поддръжка на парка.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

Необходимите средства за прилагането на измененият правилник са в размер на 44920 лв. годишно, описани подробно, както следва:

  • Средства за работна заплата – 36 000 лв. годишен размер
  • Средства за осигурителни вноски  – 6420 лв. годишен размер
  • Средства за СБКО – 950 лв. годишен размер
  • Средства за работно облекло – 1550 лв. годишен размер

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

       Предлаганият проект за изменение на Правилник за дейността на ОП Обреден дом на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

       Приложения

       Приложение А

 

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.18° C облачно
Нагоре