Транспортна система

Пътната и комуникационната мрежа осигуряват достъп до всички точки на региона и останалите части на България. Територията на региона е разделена от шосейни пътища - към черноморското крайбрежие‚ Румъния и международните пътища за Полша‚ Украйна и Русия.

Пътища от републиканската пътна мрежа:
  • Второкласен път II-97: Околовръстен път на гр. Добрич;
  • Второкласен път II-29: Варна - ГКПП Кардам;
  • Второкласен път II-27: Шумен - Балчик;
  • Второкласен път II-71: Силистра - Албена.

Общински пътища:

DOB1071 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ.( Добрич - Добричка ) - Дончево - Опанец - ДрагановоDOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – ДобричDOB1078 - / II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1081 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Албена – ДобричDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – ДобричDOB1084 - / ІІ - 97,ок.п. Добрич / промишлена зона Север – ДобричDOB1085 - / DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона ЗападDOB2070 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – ВрачанциDOB2114 - / DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ.( Добричка - Добрич ) – ДобричDOB3074 - / ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух

DOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк

През 2010г. със средства от ОПРР бяха преасфалтирани следните участъци: DOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – ДобричDOB1078 - / II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – ДобричDOB3074 - / ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан АспарухDOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк 

Уличната мрежа 
на град Добрич е развита съобразно застроителните и регулационните планове и теренните дадености, като в основната си част е радиално-кръгова, с елементи на свободна и правоъгълна в отделни райони. Около града има изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с направление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната улична мрежа в града поема прекъснатия транзитен поток. Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км, класифицирана както следва:

  • ІІ клас градски магистрали - 21.60 км
  • ІІІ клас районни артерии - 19.80 км
  • ІV клас главни улици - 18.60 км

    Уличната мрежа на града е силно амортизирана и не прави изключение от общото състояние на улиците в останалите градове от страната.

  Осъзнавайки факта, че ежегодното изкърпване на настилката е само временно решаване на проблема, Общинска администрация прилага комплексен подход за цялостното и поетапно преасфалтиране на уличната мрежа. Преасфалтират се улици, на които вече е подменена подземната инфраструктура.  

  Само за периода 2007-2011 в изпълнение на Програмата за възстановяване и реконструкция на уличната мрежа е положена 31 537 кв.м. асфалтова настилка по улиците на града. След рехабилитация на водопроводи са преасфалтирани  улиците: Белмекен”, „Елисейна”, „Асен Златаров”,  „Осми март” – II етап, „Кузман Христов”, „Бузлуджа”, „Кубадин” , „Ген. Гурко”; „Батак”; „Славянска”; „Димитър Списаревски”, „Хан Кардам”, „Софроний Врачански”, „Хр.Ботев” – от бул. „Русия” до ул. „Агл.поляна”; „Вардар” – от бул. „Русия” до ул. „Ген. „Скобелев”, „Климент Охридски” – в участъка от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември” и  ул. „Дунав” /от ул. „Волга” до магазин „Кауфланд”/, бул. „25-ти септември”/от ул. „Войвода Димитър Калъчлията” до път II-97/, ул. „Поп Богомил”, ул. „Калиакра” /от ул. „Поп Богомил” до път II-97/ и др.

   Започна и поетапното възстановяване на автоспирките на територията на града, като до момента са реконструирани  29 от тях.      

    В изпълнение на утвърдения „Генерален план за организация на движението в ЦГЧ” и приетата в тази връзка „Наредба за  организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич”  през 2010г. беше въведена зона за платено паркиране „Синя зона” с общо 579 паркоместа, 41 от които за хора с увреждания.     

   Непрекъснато нарастващия брой на автомобилите в града, големите задръствания, невъзможността за бързо и безпроблемно предвижване са само някой от проблемите, решение на които общинска администрация трябваше да намери в най-кратки срокове. Един от начините за решаване на гореизброените проблеми е изграждането на кръстовища с кръгово движение. В тази връзка през 2012г. на едно от най-натоварените кръстовища на територията на града, това на улиците „Цар Петър” и „Васил Левски”, беше изградено и функционира кръстовище с кръгово движение. През 2015г. е изградено  и още едно на кръстовището на ул. „Отец Паисий” с ул. „Батак”.    

Последна актуализация : 31 Януари 2018г.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
7.87° C ясно небе
Нагоре