Детска ясла „Здраве“ №1 обявява свободно работно място за длъжността медицинска сестра

Детска ясла „Здраве“№1 обявява свободно работно място за длъжността медицинска сестра

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Здравеопазване .;

1.2. Цел на длъжността: - подпомагане на семействата при отглеждане и възпитание на деца от 1 до 3 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието - здравни дейности  

1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността

1.6. Допълнителни изисквания: инициативност,творчески интереси,новаторско отношение към труда,умения за работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла “Здраве“ №1, ул. “В. Петлешков“ №46, всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа

Телефон за контакти: 058/602 562

4. Срок за подаване на документите: 20.01.2016 година.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. Чл.67 ал.1 от КТ на осем и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.36° C облачно
Нагоре