Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява 12 свободни работни места за обществени възпитатели

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община град Добрич на основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява 12 свободни работни места за обществени възпитатели за 2016 година

 

 

  1. Изисквания към кандидатите:

 

1. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен бакалавър или магистър.  

2. Професионални направления: право, психология или педагогика.  

3. Професионален опит – 2 години.

4. Допълнителни умения - опит, умения и комуникативност при работа с деца.

5. Да познават нормативната уредба за работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.

6. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

7. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с девиантно поведение или с агресивно поведение, конфликтни, деца и такива, които изпитват затруднения в социализацията.

 

II. Характер на работата:

1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от Местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспектори на ДПС, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по Плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

ІІІ. Начин на провеждане на подбора:

  1. Допускане по документи.
  2. Интервю.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

 

 

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Председателя на МКБППМН Община град Добрич – по образец.
  2. Автобиография (CV).
  3. Копие от диплом за завършено образование.
  4. Копие на документи удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви.
  5. Копие от трудова книжка.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001 всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, в срок до 11.01.2016 г.

 

Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба
№2/07.07.1999г. издадена от Централна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към
Министерски съвет.

 

МОЛБА

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.91° C разкъсана облачност
Нагоре