Община Добрич обявява конкурс за подбор на 2 - ма администратори

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА 2 АДМИНИСТРАТОРИ

Описание на длъжността:

Посреща, регистрира, настанява, изпраща и информира посетителите в Младежки център – Добрич. Осъществява пряк контакт с посетителите и отговаря за тяхната информираност за всички услуги извършвани в центъра, съдействие за удовлетвореност. Извършва непрекъснат контакт и координация с останалите звена в центъра. В своята работа води необходимата документация за осъществяване на услуги в центъра – регистри, графици на стаи, зали и помещения. Събира и съхранява системна и актуална информация за града, областта, страната, с цел качественото информиране на посетителите в Младежки център – Добрич.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Завършена образователна степен бакалавър/магистър;
Владеене на английски език ниво B1;
Умения за оценка на нуждите на посетителите и на тяхната удовлетвореност;
Умения за координиране на хора и информационни потоци;
Способност да проявява персонална грижа спрямо посетителите;
Приятелско и ненатрапчиво поведение;
Умение да контролира емоциите си в стресови ситуации;
Конфиденциален, бърз, наблюдателен и внимателен;
Много добри комуникативни умения.


Допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, носещи предимство:

Добра компютърна грамотност;
Владеене на втори чужд език;
Опит като администратор.

 

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.
Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
Копие на документ за самоличност;
Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит; 
Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за владеене на английски език;
Актуална снимка.

 

Място и срок за подаване на документи:

Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Администратор

НЕ ОТВАРЯЙ!

Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;
Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
16.41° C ясно небе
Нагоре