Обявление №70-00-1403/05.10.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1403

град  Добрич 05.10.2015г.

          Община град Добрич, на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 72624.602.918 – урб.територия за „Складова база” в землището на град Добрич, с промяна отреждането на имота в за „ПСД – завод за белене на семки, пелетизираща линия и силозно-складово стопанство”.

            Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

            На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

             

 

Арх.Боряна Станчева  /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.68° C предимно облачно
Нагоре