Обявление № 70-00-2297/28.02.2023г. ПУП-ПЗ за ПИ 72624.440.780,781,782,783,784,785, землище град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-2297

град  Добрич 28.02.2023 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 342 от 28.02.2023 г. на Кмета на Община гр. Добрич е одобрен  проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.780, 72624.440.781, 72624.440.782, 72624.440.783, 72624.440.784 и 72624.440.785 - урбанизирана територия "за Жилищни нужди", местност "Пратера" в землището на град Добрич, за отреждането им „за жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 342_2023г.

ПУП-ПЗ

публикувано в Рубриката на 01.03.2023г. 

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.75° C предимно облачно
Нагоре