месечен отчет за 2023 г.

Отчет към 31.03.2023 г. (публикуван на 24.04.2023 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.03.2023 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2023 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2023 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2023 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2023 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2023 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.03.2023 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.03.2023 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.03.2023 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.03.2023 г.

Отчет към 28.02.2023 г. (публикуван на 13.03.2023 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 28.02.2023 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2023 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2023 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2023 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2023 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2023 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 28.02.2023 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 28.02.2023 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 28.02.2023 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 28.02.2023 г.

Отчет към 31.01.2023 г. (публикуван на 22.02.2023 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.01.2023 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2023 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2023 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2023 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2023 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2023 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.01.2023 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.01.2023 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.01.2023 г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.57° C облачно
Нагоре