ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

ПРОЦЕДУРА „ГРИЖА В ДОМА“

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 г.

 

На 15.12.2022 г. Община град Добрич и Министерство на труда и социалната политика сключиха Административен договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0081 „Грижа в дома в Община град Добрич“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, зависими от грижа. Ще се разширят възможностите за предоставяне на услугите в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Чрез предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги ще се подобри качеството на живот и ще се осигури възможност за предотвратяване на социалното изключване на възрастните хора и лицата с увреждания, зависими от грижа;

Дейностите по проекта са насочени изцяло към възрастни хора с невъзможност за самообслужване и лица с увреждане, зависими от грижи и е с основни дейности за изпълнение:

  • предоставяне на социални грижи, включващи: поддържане на лична

хигиена, поддържане на хигиена в дома на потребителя, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

  • здравни грижи;
  • психологическа и рехабилитационна подкрепа;
  • предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими

заболявания на 321 лица, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане в домашна среда;

Общата стойност на проекта възлиза на 1 715250,66 лв. като 85% (1 457 963,06 лв.), които са осигурени чрез Европейския социален фонд плюс и 15% (257 287,66 лв.) национално финансиране.

Срокът  за изпълнение на проекта е 12 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 05.01.2023 г.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.51° C предимно облачно
Нагоре