ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА В ДОМА“ - КОМПОНЕНТ 2

 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА В ДОМА“

ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНЕ – КОМПОНЕНТ 2“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

 

На 05.06.2019 г. Община град Добрич и Министерство на труда и социалната политика сключиха Административен договор ВG05M9OP001-2.040-0030 за изпълнение на проект „Подкрепа в дома“, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проект „Подкрепа в дома“ е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лица с увреждания и възрастните хора над 65 години;

Проектът е на стойност 390 045, 12 лв. и с основни дейности:

  • Предоставяне на мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г.;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  • Обучение и супервизия на персонала;
  • Ремонти и оборудване на подходящи помещения;

Подкрепа в домашна среда ще получат 158 лица в зависимост от грижа, като всеки потребител може да получи до 2 часа услуга.

В качеството си на Конкретен бенефициент, чрез изпълнението на дейностите по проект „Подкрепа в дома“ Община град Добрич, цели постигане на многообразие и разширяване обема на социалните услуги в общността.

За да се предостави пълна и точна информация относно дейностите на проекта на широк кръг от обществеността, ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от 01.07.2019 г.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.82° C предимно облачно
Нагоре