ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА В ДОМА“ - КОМПОНЕНТ 3

 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА В ДОМА“

ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

 

На 22.04.2020 г. Община град Добрич и Министерство на труда и социалната политика, сключиха Допълнително споразумение № 01 по договор „Подкрепа в дома“ с номер BG05М9OP001-2.101-0093.

Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 

Чрез изпълнение на дейностите по Компонент 3 ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 287 лица от целевите групи, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора),  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Общият размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на  456 330, 00 лв.,  85 % (387 880, 50 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (68 449.50 лв.) са национално съфинансиране.

Проектните дейности ще се изпълняват до 31.12.2020 г.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.79° C предимно облачно
Нагоре