Обявление № 70-00-374/25.01.2023г. изменение ПУП-ПРЗ за УПИ X-1860, кв. 1124, ЖК "Север 1", град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-374

град  Добрич 25.01.2023г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X-1860 „за ОДО “ кв.1124 по плана на ЖК “Север 1“ град Добрич, за промяна отреждането му „за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

           

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

публикувано в Рубриката на 27.01.2023г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.57° C облачно
Нагоре