Обявление № 94П-00-330/16.12.2022г. ПУП-ПП "Трасе за водопровод за ПИ 72624.905.374, землище гр. Добрич"

                                          О Б Я В Л Е Н И Е

94П-00-330

град  Добрич 16.12.2022 г.

 

        Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 40-31 от 29.11.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрен  Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611, за обект: „Трасе за водопровод до ПИ 72624.905.374, в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич“.

        Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00ч. до 17.00ч. и публикуван в сайта на Община град Добрич / Обяви и съобщения / Съобщения по устройство на територията.

    На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет град Добрич, пред Административен съд град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 40-31_2022г.

 

публикувано в Рубриката на 29.12.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.21° C предимно облачно
Нагоре