Обявление № 70-00-485/11.11.2022г. ЧИ на ОУП за ПИ 72624.443.84, землище на град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-485

град  Добрич 11.11.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 39-9 от 25.10.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“, в землището на град Добрич, за промяна от зона „ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ - Са“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ - Пп“, с устройствени показатели: Пл. застр. ≤ 50-80%, Кинт ≤ 1,0-2,5, Пл. озел. ≥ 20-40%.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение № 39-9/25.10.2022г.

ЧИ на ОУП

предстои обнародване в Държавен вестник

 

публикувано в Рубриката на 17.11.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.49° C предимно ясно
Нагоре