Обявление № 70-00-2362/11.11.2022г. ЧИ на ОУП за ПИ 72624.176.104, землище град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2362

град  Добрич 11.11.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 39-8 от 25.10.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.176.104 по КККР на град Добрич, от територия „ДЕРЕТА И СУХОДОЛИЯ“ в зона  „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА - Пел“, с устройствени показатели: Пл. застр. ≤ 50-80%, Кинт ≤ 2,5, Пл. озел. ≥ 20-40%.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение № 39-8/25.10.2022г.

ЧИ на ОУП

предстои обнародване в Държавен вестник

 

публикувано в Рубриката на 17.11.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.72° C разкъсана облачност
Нагоре