Обявление № 70-00-1265/09.11.2022г. ПУП-ПЗ за ПИ 72624.176.102, землище гр. Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1265

град  Добрич 09.11.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.176.102 в землището на град Добрич за промяна предназначението му „за Фотоволтаична централа“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

публикувано в Рубриката на 09.11.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.63° C предимно облачно
Нагоре