Обявление № 70-00-836/27.10.2022г. транспортен достъп до ПИ 72624.176.104

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-836

град  Добрич 27.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1844 от 26.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен  Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на нова улица от о.т.1 по ул. “Калиакра“ до о.т.3 в ПИ 72624.610.69 град Добрич за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72624.176.104

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1844_2022г.

ПУП-ПУР

 

публикувано в Рубриката на 28.10.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.

27.03.2023

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че денят след парламентарните избори – 3 април (понеделник) 2023 г. ще бъде неприсъствен за децата, посещаващи детски градини (ДГ) и детски ясли (ДЯ), в които има разкрити изборни секции,...

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C предимно облачно
Нагоре