Обявление № 70-00-1195/18.10.2022г. ПУП-ПЗ за ПИ 72624.443.51

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1195

град  Добрич 18.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1764 от 17.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.443.51-урбанизирана територия в землището на град Добрич за отреждането му „за Обществено обслужване“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1764/17.10.2022г.

ПУП-ПЗ

 

публикувано в Рубриката на 18.10.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре