Обявление № 94П-00-408/04.10.2022 г. изменение на ОУП за ПИ 72624.902.144

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94П-00-408

град  Добрич 04.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 37-19 от 20.09.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.902.144 по КККР на град Добрич, от територия „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО - Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ - Ов“, с устройствени параметри Н ≤7,00м., Пл. застр. ≤40%, Кинт ≤ 0,7 и Пл. озел. ≥50% и начин на застрояване - свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич в Рубрика „Обяви и съобщения“ / „Съобщения  по устройство на територията“.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 37-19/20.09.2022г. е обнародвано в бр.81 от 11.10.2022г. на Държавен вестник.

Решение 37-19_2022г.

изменение на ОУП

публикувано в Рубриката на 11.10.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.66° C предимно ясно
Нагоре