Обявление № 94К-00-525/04.10.2022г. ПУП-ПП за улична канализация и СКО за ПИ 72624.904.400

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94К-00-525

град  Добрич 04.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 37-20 от 20.09.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.904.440 в землището на град Добрич за обект: „Улична канализация и Сградно канализационно отклонение за ПИ 72624.904.400, град Добрич“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00ч. до 17.00ч. и публикуван в сайта на Община град Добрич / Обяви и съобщения / Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет град Добрич, пред Административен съд град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

ПУП-ПП

 

обявление за Решение 37-20/20.09.2022г. е обнародвано в бр.81 от 11.10.2022г. на Държавен вестник.

 

публикувано в Рубриката на 11.10.2022г.

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.

27.03.2023

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че денят след парламентарните избори – 3 април (понеделник) 2023 г. ще бъде неприсъствен за децата, посещаващи детски градини (ДГ) и детски ясли (ДЯ), в които има разкрити изборни секции,...

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C предимно облачно
Нагоре