Обявление № 70-00-1500/07.10.2022г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX, кв. 17, ЦГЧ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1500

град  Добрич 07.10.2022 г.

 

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX-8069, кв. 17 на Централна градска част (ЦГЧ), град Добрич, за промяна отреждането му „за Търговия, услуги, жилищно застрояване и гаражи“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за изменение на ПУП- ПРЗ е публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

            

aрх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

изменение на ПУП-ПР

изменение на ПУП-ПЗ

 

публикувано в Рубриката на 07.10.2022 г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.06° C разкъсана облачност
Нагоре