Обявление № 70-00-1407/04.10.2022г. изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV, кв.721, ЖК "Добротица"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1407

град  Добрич 04.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1613 от 03.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменениe на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV, кв.721 на ЖК “Добротица“ град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1613_2022г.

изменение на ПУП-ПЗ

 

публикувано в Рубриката на 04.10.2022г.

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.49° C предимно ясно
Нагоре