Обявление № 70-00-1492/29.09.2022г. ПУП-ПЗ за ПИ 72624.358.5, землище град Добрич

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1492

град  Добрич 29.09.2022г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1588 от 28.09.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.358.5 - урбанизирана територия в землището на град Добрич, с отреждане на имота за „ПСД“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1588/2022г.

ПУП-ПЗ

 

публикувано в Рубриката на 29.03.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.66° C предимно облачно
Нагоре