Обявление № 94К-00-145/29.09.2022г. РУП за ПИ 72624.906.382, 385, 622

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94К-00-145

град  Добрич 29.09.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1586 от 28.09.2022г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен Работен устройствен план (РУП) за ПИ 72624.906.382 - „за търговия и услуги“, ПИ 72624.906.385 - „за авто-диагностичен пункт“ и ПИ 72624.906.622 - „за ПСД“, местност „Гаази баба“, землище на град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за РУП е публикуван в сайта на Община гр.Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1586/2022г.

РУП

 

публикувано в Рубриката на 29.09.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.09° C разкъсана облачност
Нагоре