Обявление № 94Т-00-213/23.09.2022г. ПУП-ПЗ за ПИ 72624.509.158

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Т-00-213

град  Добрич 23.09.2022г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1567 от 23.09.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.158  в землището на град Добрич, за промяна предназначението на земеделската земя „за Жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева       /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1567/2022г.

ПУП-ПЗ

 

публикувано в рубриката на 26.09.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.49° C предимно облачно
Нагоре