Съобщение № 13/21.09.2022г.

 

публикувано на 21.09.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 № 13/21.09.2022 г.

 

 

До заинтересуваните лица

Уведомяваме Ви, че на 10.10.2022г. от 09,00 часа ще се пристъпи към  Принудително изпълнение на Заповед № 344/ 25.02.2022г. на кмета на Община град Добрич за премахване на строеж: ,,7 броя гаражи с идентификатор 72624.624.956.1 по Кадастралната карта на гр. Добрич“ ЗП=129 м2, находящ се в поземлен имот /ПИ/ 72624.624.956 по КК на гр. Добрич, попадащ в улична регулация по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на гр. Добрич, с административен адрес бул. „Трети март“ №2 гр. Добрич.

За принудителното изпълнение за премахването на строежа е съставена Заповед № 1551 от 19.09.2022 г. на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.225а, ал.3 от Закона за устройства на територията и чл.7 от „Наредбата за принудителното изпълнение на Заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община град Добрич“.

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 21.09.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

21.09.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                                1.арх. Р. Петкова…… /П/......             

 

            2. тех. К.Стойчева…. /П/.....

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.49° C предимно ясно
Нагоре