Съобщение № 10/13.09.2022 г.

Съобщението е публикувано на 13.09.2022 г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 10/13.09.2022 г.

 

 

            До заинтересуваните лица

 

            Уведомяваме Ви, че  на 20.09.2022г. от 10.15 часа, постоянна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община гр. Добрич, на основание чл. 196, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, ще извърши проверка за установяване състоянието на сграда с идентификатор 72624.608.1717.1 по КК на гр. Добрич с административен адрес ул. „Климент Охридски“ №32, гр. Добрич.

            Съгласно чл.196, ал.2 от ЗУТ Ви каним, като заинтересовано лице, да присъствате на огледа на посочената сграда. Необходимо е да носите документ за собственост. При неявяването Ви, комисията ще вземе решение във Ваше отсъствие без да бъдете изслушани.

            Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 13.09.2022г.

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

13.09.2022 г. 

Град Добрич                                    

1.арх. Р. Петкова…… /П/......            

                                                                                                2 тех. Д.Димитров……. /П/........

 

 

 

                                   

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.91° C предимно ясно
Нагоре