карта за Месечен/Годишен абонамент в зони с режим на платено паркиране

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране на МПС „Месечен/Годишен абонамент“

Извадка от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ – „СИНЯ ЗОНА”

Чл.13. (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.)На улици, площади, райони и паркинги - общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране „синя зона” на леки и товарни автомобили с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси.

Чл.14.(1) (изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Обхватът и местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/ се определят със Заповед на Кмета на Община  град Добрич, съгласно схема, след решение на Общински съвет град Добрич, като същите са сигнализирани с вертикална и хоризонтална маркировка, чрез  която на водача се указват условията за паркиране.

 (2) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране се извършва по реда на ал. 1.  

Чл. 15. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Режимът на паркиране по чл. 13 е валиден в работни дни от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Чл.16.(1) Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „синя зона” се осъществява чрез:

  1. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез автоматизираната система за SMS разплащане и контрол;
  2. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Предварително закупен от водача електронен талон. Електронни талони могат да бъдат закупени от обекти, определени със Заповед на  Кмета на Община  град Добрич.
  3. (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) Използване на мобилно приложение.

            (2) При заплащане чрез кратко съобщение водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

            (3) (изм. с решение № 31-2/22.02.2022 г.) При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати.

Чл. 16а (нов с решение № 31-2/22.02.2022 г.)  (1) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за  МПС в режим  „Месечен абонамент“, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране.

(2) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за МПС в режим „Месечен абонамент за район от „синя зона“, определен по реда на чл. 14, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в избрания район за платено паркиране.

(3) За издаване на Абонаментна Карта за платено паркиране в „синя зона“   (Приложение №15),  се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.57° C облачно
Нагоре