Обявление № 94И-00-434/05.09.2022г.

                                    О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                      № 94И-00-434

                                                                             град Добрич 05.09.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129  ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1438 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I-2277,2278, II-2276 и УПИ ХХIV-2279,2280,2281, в кв. 514 на ЖК „Русия 1“ град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проектът за ПУП-ПР е публикуван в сайта на Община град Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения по устройство на територията.

На основание чл. 215 ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд град Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1438_2022г.

изменение на ПУП-ПР

 

публикувано на 07.09.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре